Daha iyi bir uyku deneyimi yaşamak ister misiniz?
İletişim bilgilerinizi bizimle paylaşın, mağazamızda size en doğru yatağı belirlemek için sizi ağırlayalım.
TEMPUR ORIGINAL
21 YATAK
(160 x 200 cm)
4.950 TL 7.610 TL
DAHA FAZLA TEMPUR ÜRÜNÜNDE
İNDİRİM KAZANMAK İÇİN
Lütfen Formu Doldurun
TEBRİKLER
Tempur Original 19 Yatak indiriminin yanında kullanabileceğiniz
Tempur yastıklarında geçerli %35 İndirim kazandınız
İNDİRİM KODU : TEMPUR019
İndirim kodunuzla birlikte sizi mağazalarımıza bekliyoruz.
Tempur Original 19 Yatak alındığında indirim geçerlidir ve farklı kampanyalarla birleştirilemez.

Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR
1.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI'nın, SATICI tarafından işletilmekte olan yatsan.com; (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

 

1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini, tarafına bildirilen tüm şartları, sipariş, cayma hakkı ve iade koşulları ile mesafeli satış sözleşmesi ve buna bağlı bildirimlerini okuduğunu ve tüm bu hususlara iş bu sözleşme hükümleri uyarınca kabul ve onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. yatsan.com sitesinde bulunan tüm bilgilendirmeler, ALICI tarafça onay verilmiş tüm sözleşmeler, fatura, irsaliye, kargo fişleri vb. teslim evrakları ile ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve diğer tüm bilgilendirmeler iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası ve eki niteliğindedir.

 

1.3. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı: RND YAZILIM VE E-TİCARET A.Ş
(Mersis numarası : 0735133379200001)
Adresi: SANAYİ MAH. YUNUS EMRE SOK. TOPÇU İŞ HANI 1/5 14B KAĞITHANE / İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefon : +90 212 337 11 22
Faks: +90 212 324 73 44
E posta: info@yatsan.com

 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN TARİHİ

2.1. İşbu sözleşme ALICI'nın WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı @Model.Date tarihinde taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI eposta adresine gönderilmiştir. Satış sözleşmesi, ALICI’nın alışveriş sırasında sisteme girmiş olduğu e-mail adresine, onay vermiş olduğu sözleşmenin bir nüshasının gönderilmesi anında tamamlanmış sayılır ve geçerlilik kazanır. Bu andan itibaren taraflar arasındaki alım-satım ilişkisine uygulanacak tüm hususlar, kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu sözleşme koşullarında belirtilmiştir.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER
3.1. ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri aşağıda belirtilmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra ÜRÜN olarak tanımlanmaktadır. SATICI, her bir satış sözleşmesi ile söz konusu satış sözleşmesinde belirtilen ve detayları verilen ürünleri temin etmekle yükümlüdür, münferit bir satış sözleşmesi SATICI’ya TÜKETİCİ’ye karşı periyodik şekilde ürün temin etme yükümlülüğü yüklememektedir.

 

MADDE 4 - ÜRÜNLERİN TESLİMATI

4.1. ÜRÜN, ALICI'nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 30 gün içinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir.

4.2. ÜRÜN, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3. Kargo giderleri kural olarak ALICI’ya aittir ancak SATICI web sitesinde ilan ettiği bedellerin üzeri tutarda alışveriş yapmış kişilerin kargo ücretlerinin SATICI tarafından karşılanacağını veya ilan ettiği kampanyalar dâhilinde kargo ücretinin tamamının SATICI tarafından karşılanarak teslimat yapılabileceğini bildirdiği durumlarda, kargo ücretleri SATICI tarafından ödenir.

4.4. ALICI, sözleşme konusu ÜRÜN'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Herhangi bir tutanak tutulmaksızın teslim alınan ÜRÜN’ün, kendisinin ve ambalajının sağlam ve ayıpsız olduğu kabul edilir, teslimden sonra özen borcu ALICI’ya ait olup SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir itiraz yada tutanak tutturulmaması, ürünlerin ALICI tarafından eksiksiz ve sağlam şekilde teslim alındığının yasal kanıtı niteliğinde olup bu husus delil sözleşmesi niteliğindedir. Ayrıca ALICI’nın teslim aldığı ürünler arasında sipariş kapsamında bulunan ancak teslim edilmeyen eksik ürün var ise, diğer ürünler teslim alınır, eksik ürünler için imza atmadan önce bu husus kargo tutanağına ALICI tarafından yazılarak not ettirilir. Ayrıca teslim aldığınız ürünler arasında siparişinizde yer almayan ve/veya yanlış ürün bulunuyorsa, bu ürün ALICI tarafından teslim alınmamalı ve teslimat irsaliyesinde bu husus yazılı olarak belirtilmelidir.

 

MADDE 5 - ÖDEME ŞEKLİ

5.1. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır.

 

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ'nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.
6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici'ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
6.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
6.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.
6.8. ÜRÜN'ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.
6.9. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın, şartları oluşmuş ise değişimin yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır. Ürünlerin ALICI hatası, kastı ya da ihmali ile yada SATICI’ ya izafe edilmeyecek nedenler ile zarar görmesi halinde satıcı ürünü iade almak yada değiştirmek zorunda değildir. 
6.10. Herhangi bir nedenle mal bedelinin iadesinin gerekmesi durumunda ödenecek bedel fatura bedelini geçemez. Kampanya, İndirim, promosyon dönemlerindeki fiyat değişiklikleri ve indirimlerin tamamı ile SATICI yetkisinde olup, alınmış ürünlerin fiyatlarının takip eden herhangi bir tarihte indirilmesi, düşürülmesi, herhangi bir promosyon, kampanya, indirim, iskonto yapılması yada tanıtım ve benzeri sebepler ile hediye, bila bedel ürün verilmesi yada sair 3. Kişi tüketicilere ekstra avantajlar sağlanması ürün iade sebebi olarak kabul edilemez, ALICI, ürünü aldığı tarihte geçerli olarak ilan edilmemiş, uygulanmayan herhangi bir haktan daha sonraki tarihte faydalanamaz.

 

MADDE 7 - CAYMA HAKKI

7.1. SATICI, ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI'ya veya ürün sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.
7.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ÜRÜN'ün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.
7.3. ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan veya tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve/veya kullanılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ÜRÜN söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

 

MADDE 8 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

8.1. Niteliği itibarıyla yastık, yorgan, alez, yastık kılıfı, yatak kılıfı, uyku gözlüğü gibi ürünler; 6502 Sayılı Kanunun 48 ve 84.maddelerine dayanılarak hazırlanan 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.maddesinde düzenlenen “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı maddenin (ç) fıkrasında düzenlenen hüküm gereği, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar mallar sınıfına girmektedir. Bu nedenlerle de ALICI ,bu ürünler ile ilgili olarak ürün koruma poşedinin açılmış olması halinde iade ve değişim prosedürlerinin hijyen ve sağlık açısından mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Anılan ürünlerin ALICI tarafından iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır. Hijyen grubuna giren; yastık, yorgan, alez, yastık kılıfı, yatak kılıfı, uyku gözlüğü gibi ürünlerde ürün koruma poşetinin açılmamış olması gerekmektedir. Aksi takdirde hijyen nedeniyle iade kabul edilemez.

 

MADDE 9 - DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

9.1. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
9.2. ALICI bu Sözleşme'de, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formu, ön bilgilendirme formu ve web sitesinde ürünün özelliklerinin yer aldığı sayfada gösterilen özellikler bölümü sayfasında yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.