Daha iyi bir uyku deneyimi yaşamak ister misiniz?
İletişim bilgilerinizi bizimle paylaşın, mağazamızda size en doğru yatağı belirlemek için sizi ağırlayalım.
TEBRİKLER
Tempur Original 19 Yatak indiriminin yanında kullanabileceğiniz
Tempur yastıklarında geçerli %35 İndirim kazandınız
İNDİRİM KODU : TEMPUR019
İndirim kodunuzla birlikte sizi mağazalarımıza bekliyoruz.
Tempur Original 19 Yatak alındığında indirim geçerlidir ve farklı kampanyalarla birleştirilemez.

Entegre Yönetim Sistemi

YATSAN Yönetim Ekibi,  

 

Entegre Yönetim Sistemi’nin şartlarına uyma ve bu sistemin etkinliğini sürekli iyileştirme karar ve iradesini açıkça ortaya koyan, Entegre Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi ve hedeflerin belirlenmesi için temel oluşturan, Entegre Yönetim Sistemi Politikası’nı belirlemiş, tüm çalışanlara iletmiş ve anlaşılmasını sağlamıştır. Entegre Yönetim Sistemi Politikası’nın etkinliği, yönetimin gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilmektedir.

Tüm personelin Entegre Yönetim Sistemi Politikası’nı ne ölçüde anlayıp çalışmalarına yansıttığı, periyodik iletişim toplantıları, iç ve dış denetimler aracılığı ile takip edilmektedir.


Kalite Politikası aşağıdaki şekildedir:

- İç ve dış müşterilerimizin isteklerini eksiksiz, istenen kalitede ve zamanında karşılamak birinci önceliğimizdir. Müşterilerimizin memnuniyetini ürün ve hizmetimizin kalitesinin belirleyeceğine inanıyoruz. Müşteri memnuniyetini artırmak en önemli hedefimizdir.

- Kaliteden tüm çalışanlarımız sorumludur. Bunun için çalışanlarımızın eğitimine önem veriyor ve gerekli eğitimleri almalarını sağlıyoruz.

- Üretimlerimizde kalite seviyemizin sürekli iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin sürdürülebilmesi ve arttırılmasını sağlayacağına inanıyoruz.

- Rekabet avantajımızı geliştirmek ve karlılığımızı arttırabilmek için verimsizlik maliyetlerini (gereksiz taşıma, gereksiz stok, işçilik kaybı makine zaman kaybı ve malzeme kaybı vb.) azaltmak, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmayı hedefliyoruz.

- Kaliteli ürün için kaliteli girdinin ön şart olduğu bilinciyle, tedarikçilerimizi sistemimizin ayrılmaz bir parçası ve iş ortağı olarak görmekteyiz.

- YATSAN olarak yasal şartlara ve ulusal ve uluslararası hukuka uyacağımızı taahhüt ederiz.

- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı şartlarına uyulması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesiyle yukarıda belirtilen hedeflere ulaşacağız.


Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası aşağıdaki şekildedir:

- Yapmış olduğu tüm faaliyetlerinde “Önce İnsan” ilkesi ve doğa ile uyum içinde yaşama felsefesi ile;

- Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini birinci öncelik olarak dikkate alarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı, risk analizleri sonucu tespit edilen önlemleri ve iyileştirmeleri yaparak iş sağlığı ve güvenliği risklerini minimuma indirmeyi ve sistemi sürekli iyileştirmeyi, 

- Faaliyetlerimiz sonucu oluşan çevresel etkileri tespit ederek, oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımını, geri kazanımının mümkün olmadığı durumlarda minimize edilmesini ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamayı, çevresel kirlenmeyi önlemek ve kontrol altında tutmak için sürekli iyileştirmeler yapmayı,

- Teknolojik gelişmeleri, yenilikleri takip ederek uygun ve yeterli kaynakları sağlamayı,

- İş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili yasal yükümlülüklere uymayı,

- Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, resmî kurumlar ve aynı çevreyi paylaştığımız paydaşlarımız ile iş birliği yaparak iş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili tüm önlemlerin alınması, uygulanması, belirlenen kurallara uyulmasının teşvik edilmesi, farkındalığının artırılması ve bireysel sorumluluk kazandırmak için sürekli eğitimler verilmesi ile performansımızı arttırmayı iş sağlığı, güvenliği ve çevre politikası olarak benimser.

 

İcra Kurulu Başkanı